SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Åkarps Idrottsförening

Åkarp IF, policydokument

Verksamhetsplan 2018-2019


Åkarp IF – föreningens syfte med verksamheten samt hur vi avser att nå dit:


Åkarp IF är en breddförening med syftet att främja fotbollen i Åkarp och sprida intresset för fotbollen lokalt, förbättra medlemmarnas fysiska kondition och hälsa samt väcka äkta sportanda och varaktigt intresse för fotbollen bland medlemmarna.


Åkarp IF skall vara det naturliga valet om man som  barn/ungdom (tjej eller kille) vill deltaga och utvecklas inom fotbollen och bor i närområdet. Verksamheten  bedrivs i enlighet med våra värderingar – ödmjukhet, respekt & ansvar.


Föreningen fullföljer sin målsättning genom att:


- bedriva träning för barn, ungdom och vuxen


- Deltaga i tävlingsverksamhet


- Utbilda och fortbilda tränare och ledare för verksamheterna


Verksamheten skall bedrivas med en ekonomi i balansRiktlinjer, målsättning och ansvar:Admin & styrelse – Styrelsen skall kontinuerligt arbeta med beslutade planer och initera dem enligt fastställda tidsplaner. Styrelsens roller är definerade och ansvaret därefter.Utbildning – Det skall kontinuerligt genomföras utbildningar fotbollsmässigt för ledare i föreningen, men även utbildningar i Åkarp IF,s värderingar och hörnstenar. Nätverkskvällar mellan lagen skall också planeras och genomföras. Ansvarig är ungdomsansvarig i föreningen.Projekt – Åkarp IF skall arbeta olika projekt som främjar fotbollen i föreningen. Närmast förestående är vår 100 årsdag som planeras. Ordförande är ansvarig.Jämställdhet & integration – Åkarp IF skall vara en inkluderande förening där alla är välkomna, utan undantag. 


Hela styrelsen är ansvarig för att detta efterlevs och genomsyrar klubbens värderingarMobbing & utanförskap -  Åkarp IF arbetar för en 100 % mobbingfri tillvaro. Vi tillämpar SVFF, s rekommendationer och agerar skyndsamt vid tillbud.


Hela styrelsen är ansvarig för att detta efterlevs och genomsyrar klubbens värderingar. Kontinuerlig utbildning till ledare skall erbjudas.Uppförandekod – Vi uppträder alltid i enlighet med våra hörnstenar, det gäller aktiva, ledare och samtliga involverade i föreningenEkonomi & budget –

Ekonomin skall både på kort såväl som på lång sikt vara i balans. Föreningen tecknas av styrelseordförande och kassör.


Barn upp till 12 – Åkarp IF skall kunna erbjuda en stabil organisation för att på bästa sätt kunna attrahera barn att spela fotboll med oss. Det tillsätts en komitte som kommer att ta fram relevanta dokument med målsättning att stötta till den stabila organisationen. På det sättet har vi för avsikt att locka nya barn och få dessa att stanna inom fotbollen på längre sikt. Ungdomsansvarig är ansvarig för att dessa kriterier uppnås och genomförs.Ungdom 13 till 16  – Åkarp IF skall sträva efter en sammanhållen verksamhet med lag som täcker så många årskullar som möjligt. Om antalet spelare i något lag är begränsat kommer vi i första hand låna spelare underifrån, i andra hand söka dispens för överåriga att spela med laget vid matcher och i 3:e hand slå ihop lag för att kunna bedriva en effektiv verksamhet. Målsättningen är att det skall gå att ”göra karriär” i Åkarp från ungdoms spelare till a-lagsspelare.Juniorer & vuxna – Målet är att ha en naturlig länk mellan j, b & a lag för att inte göra steget så stort till a-laget. På det sättet är förhoppningen att vi kan uppnå våra mål på att minst 50 % av a-lagsspelarna är lokalt fostrade. Resultatmässig målsättning för 2019 är att a-laget spelar i div 4 och slåss om en topplacering samt att j-laget spelar i div 1 för juniorer i regional serie. Sportansvarig är ansvarig för respektive trupp.Tävlingsverksamhet barn/ungdom– I seriespel och andra tävlingar skall tränare & ledare för respektive lag i samråd med ungdomsansvarig diskuetera vilken serie som är lämplig för respektive grupp. Detta är inte upp till tränarna & ledarna själva, utan dialog skall finnas. Målsättningen i seriespel är att lagen skall vinna minst 40 % av matcherna. Då vet vi att laget hamnat i ”rätt” serie. Ungdomsansvarig är ansvarig för att dessa kriterier uppnås.Ledare, tränare & resurspersoner – Styrelse och ungdomsansvarig skall tillse att relevant support och utbildning erbjuds till dessa personer för att de skall kunna verka i enlighet med föreningens riktlinjer och verksamhetsplan. Regelbunden ”inventering” av potentiella ledare och resurspersoner skall genomföras. Alla ledare i föreningen har en skyldighet att lämna in brotts- & belastningsrapport vid anmodan. 
 
Viktigt
Samarbetspartners